Over Joris

Ik ben Joris van der Meijden, geboren en getogen Brabander die al ruim 25 jaar in en rond Delft woont.

Na, of beter: tijdens, een lange en diverse loopbaan heb ik besloten mij te richten op autismecoaching. Ik heb onder meer gewerkt als manager of leidinggevende in diverse hoedanigheden. Ik heb op vele manieren training en begeleiding/coaching gegeven, zowel individueel als in groepen. In diverse eerder functies heb ik samengewerkt met mensen met autisme. Zowel met kinderen als volwassenen. Ik heb ook ervaring met hoogbegaafdheid en adhd.

Joris van der Meijden

Kijk op autisme

Sinds jaren ben ik geïnteresseerd in autisme. Ik wil graag bijdragen aan een wereld waarin autisme niet alleen als beperking gezien wordt, maar ook als een menstype met zowel bijzondere talenten als bijzondere uitdagingen, een menstype met een eigen identiteit en een trots op die identiteit. Ik sta achter de neurodiversiteitsbeweging. Ik ben er voorstander van dat meer mensen met autisme psycholoog, coach en/of wetenschappelijk onderzoeker worden. Op die manier kan ook het gesprek over autisme meer met autisten dan over autisten gevoerd worden.

Naar mijn idee betekent zelfontplooiing dat een autist zijn (of haar) leven zo leidt dat hij effectief is in het bereiken van zijn doelen, en daar zelf voldoening uit haalt. Dat betekent niet dat hij zo gaat leven dat het zo min mogelijk opvalt dat hij autistisch is, maar dat hij zo veel mogelijk uit het leven haalt terwijl hij authentiek autistisch mag blijven.

Ik probeer in mijn benadering ook rekening te houden met het ‘double empathy problem’. Dat is het verschijnsel dat een autist niet alleen meer moeite heeft om een niet autist te begrijpen, maar dat ook een niet-autist moeite heeft een autist te begrijpen.

‘Identiteit eerst’ of ‘persoon eerst’?

Ik geef zelf de voorkeur aan ‘identiteit eerst’-taalgebruik, zoals gebruikelijk in bijvoorbeeld Australië en het Verenigd Koninkrijk. Ik spreek liever van ‘autisten’ en mensen die ‘autistisch zijn’ dan van iemand met autisme. Naar mijn idee doet dat meer recht aan autisme als menstype en als identiteit, zonder negatieve bijklank. Ik pas mijn taal echter graag aan als een autist de voorkeur geeft aan ‘persoon eerst’-taalgebruik. Omdat in Nederland, in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, meer autisten de voorkeur geven

Coachingsstijl

Ik probeer vooral kritische vragen te stellen die je een ander perspectief geven. Daarnaast denk ik zelf mee over mogelijke praktische tips en oplossingen. Ik vind vriendelijkheid heel belangrijk maar ook duidelijkheid. Ik wil uitgaan van de echte, ongepolijste situatie. Duidelijkheid is voor mij niet hetzelfde als (te) overtuigd zijn van het eigen gelijk. Keuzes zijn nodig om vooruit te komen in het leven, maar er moet altijd ruimte blijven voor gezonde twijfel.

Intake aanvragen

Wacht niet langer met
professionele hup.